Všeobecné informácie

Kompletný odborný program podujatia je už na webe

Termín konania

13. september 2019

Miesto konania

Chateau Appony, Oponice

Témy podujatia

  • AKÚTNA KARDIOLÓGIA
  • ARYTMIE
  • INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ V KARDIOLÓGII

Účastnícke poplatky

 Lekári    20,- EUR
 Záchranári    20,- EUR
 Sestry    
 Člen SKSAPA    14,- EUR
 Nečlen SKSAPA    20,- EUR

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Číslo účtu SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol 13092019
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol ID v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára alebo sestry, za ktorých je poplatok hradený

Obed je garantovaný pri prihlásení a úhrade účastníckeho poplatku najneskôr do 10. septembra 2019.

V prípade, že máte záujem o vystavenie faktúry za účastnícky poplatok, pošlite fakturačné údaje na galisova@farmi-profi.sk (do správy prosím uveďte uhradenú sumu a všetky povinné fakturačné údaje). Túto žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 3 pracovných dní po uskutočnení platby.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné zarezervovať si individuálne na recepcii hotela.

Kontakt:
info@chateauappony.sk
038/3238 111

Pre sponzorov

Chcete podporiť toto podujatie?

Aktualizované: 17. jún 2019

V prípade záujmu podporiť podujatie je potrebné vyplniť prihlášku pre vystavovateľov.


Aktuality

Program podujatia

Aktualizované: 26. augusta 2019

Pozrite si kompletný odborný program podujatia.

Workshopy

Aktualizované: 21. augusta 2019

Prihláste sa na workshopy, ktoré budú prebiehať počas podujatia.

Platba kartou spustená

Aktualizované: 25. jún 2019

Účastnícky poplatok je možné uhradiť už aj online prostredníctvom platobnej karty.

Posterová sekcia

Aktualizované: 15. máj 2019

Využite možnosť prezentovať svoju prácu na tomto podujatí aj formou tlačeného postera.