Všeobecné informácie

Termín konania

13. september 2019

Miesto konania

Chateau Appony, Oponice

Témy podujatia

  • AKÚTNA KARDIOLÓGIA
  • ARYTMIE
  • INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ V KARDIOLÓGII

Účastnícke poplatky

 Lekári    20,- EUR
 Sestry    
 Člen SKSAPA    14,- EUR
 Nečlen SKSAPA    20,- EUR

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Číslo účtu SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol 14092018
Konštantný symbol 0308

Úhradou účastníckeho poplatku zdravotníckym pracovníkom sa ho povinnosť zdaňovania nepeňažného príjmu netýka.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné zarezervovať si individuálne na recepcii hotela.

Kontakt:
info@chateauappony.sk
038/3238 111