Všeobecné informácie

Termín konania

13. september 2019

Miesto konania

Chateau Appony, Oponice

Témy podujatia

  • AKÚTNA KARDIOLÓGIA
  • ARYTMIE
  • INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ V KARDIOLÓGII

Účastnícke poplatky

 Lekári    20,- EUR
 Záchranári    20,- EUR
 Sestry    
 Člen SKSAPA    14,- EUR
 Nečlen SKSAPA    20,- EUR

 

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na účet

Názov účtu FARMI-PROFI, spol. s r.o.
Číslo účtu SK86 1100 0000 0029 4602 8927
Variabilný symbol 13092019
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol ID v komore
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára alebo sestry, za ktorých je poplatok hradený

Úhradou účastníckeho poplatku zdravotníckym pracovníkom sa ho povinnosť zdaňovania nepeňažného príjmu netýka.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné zarezervovať si individuálne na recepcii hotela.

Kontakt:
info@chateauappony.sk
038/3238 111

Pre sponzorov

Chcete podporiť toto podujatie?

Aktualizované: 17. jún 2019

V prípade záujmu podporiť podujatie je potrebné vyplniť prihlášku pre vystavovateľov.


Aktuality

Posterová sekcia

Aktualizované: 15. máj 2019

Využite možnosť prezentovať svoju prácu na tomto podujatí aj formou tlačeného postera.