Aktívna účasť

Aktívnu účasť je potrebné prihlásiť MUDr. Petrovi Oboňovi (pobona@centrum.sk).

Prezentačná technika

Multimediálna projekcia z PC, Microsoft Power Point 97/2003 a vyššie, videoprojekcia.

Sekcia pre lekárov

Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 30 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 15 minút, trvanie prezentácií pozvaných lektorov je 20 minút plus diskusia na záver každého bloku.

Sekcia pre sestry

Prednášajúci je povinný odovzdať svoju prednášku technikovi najneskôr 30 minút pred začiatkom prednáškového bloku. Časový limit prezentácie je 15 minút plus diskusia na záver každého bloku.

Posterová sekcia

Súčasťou konferencie bude aj posterová sekcia. Postery, ktoré budú umiestnené v priestoroch podujatia v tlačenej podobe na vyznačenom mieste môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

 

Pre sponzorov

Chcete podporiť toto podujatie?

Aktualizované: 17. jún 2019

V prípade záujmu podporiť podujatie je potrebné vyplniť prihlášku pre vystavovateľov.


Aktuality

Program podujatia

Aktualizované: 26. augusta 2019

Pozrite si kompletný odborný program podujatia.

Workshopy

Aktualizované: 21. augusta 2019

Prihláste sa na workshopy, ktoré budú prebiehať počas podujatia.

Platba kartou spustená

Aktualizované: 25. jún 2019

Účastnícky poplatok je možné uhradiť už aj online prostredníctvom platobnej karty.

Posterová sekcia

Aktualizované: 15. máj 2019

Využite možnosť prezentovať svoju prácu na tomto podujatí aj formou tlačeného postera.