Program

Názvy pripravovaných prednáškových blokov:

 • Blok Český asociace akútní kardiologie
 • Blok Český asociace pro srdeční rytmus
 • Blok SSAIM
 • Blok Koronárny syndróm
 • Blok Srdcové zlyhávanie
 • Blok Antitrombotická liečba
 • Blok Arytmie
 • Blok Akútny aortálny syndróm
 • Blok Sesterská sekcia 1,2

Názvy pripravovaných workshopov:

 • Workshop ECHO-basic, ECHO-advance
 • Workshop Neinvazívna ventilácia
 • Workshop KPCR

Pre sponzorov

Chcete podporiť toto podujatie?

Aktualizované: 17. jún 2019

V prípade záujmu podporiť podujatie je potrebné vyplniť prihlášku pre vystavovateľov.


Aktuality

Program podujatia

Aktualizované: 26. augusta 2019

Pozrite si kompletný odborný program podujatia.

Workshopy

Aktualizované: 21. augusta 2019

Prihláste sa na workshopy, ktoré budú prebiehať počas podujatia.

Platba kartou spustená

Aktualizované: 25. jún 2019

Účastnícky poplatok je možné uhradiť už aj online prostredníctvom platobnej karty.

Posterová sekcia

Aktualizované: 15. máj 2019

Využite možnosť prezentovať svoju prácu na tomto podujatí aj formou tlačeného postera.